Click for English version

Medskapande som framgångsfaktor!

   •   Kännetecknas ditt närsamhälle av en engagerad och aktiv medborgardialog?
   •   Befinner du dig på en arbetsplats där man tar tillvara personalens idéer?
   •   Känner ungdomarna i din kommun att deras erfarenheter ses som en tillgång i beslutsfattandet?
   •   Har eleverna i era skolor möjlighet att påverka förutsättningarna för sitt kunskapande?


Läs mer om hur vi tänker om skolan,                    samhället                    och företag / organisationer
Trialogen är Trialogs demokratiprogram.
Logga in nedan:
 
 
> Läs mer om Trialogen

Trialog - 10 år
px
2016-06-28
px

Med den 135:e artikeln i nyhetsarkivet konstaterar vi att Trialog varit verksam aktör som konsult på den nationella arenan i ett helt decennium. Från de första uppdragen med trevande tjänsteformuleringar, oftast i form av korta framträdanden – till omfattande processer gällande ledningsstöd och implementering.
En genomgång i arkivet visar hur några uppdrag står ut som särskilt framgångsrika och därmed även viktiga eftersom de utvecklade företaget och våra tjänster. Utvecklingen från föreläsare/workshopledare till processledare hade inte varit möjlig utan de stora och fleråriga jobben i Borås och Dalarna. Erfarenheterna från dessa och liknande uppdrag (Göteborg, Skövde, Ö-vik …) är ovärderliga för det som de senare åren fått nästan 100 % av vårt fokus – Barns delaktighet i vården i Landstinget Sörmland.

px
> Läs hela nyheten

Trialogmetoden
px
px
> Läs mer om metoden
    Nyheter
px
> Trialog och barns rätt i Indien
    2015-11-23
px
> Uthålliga processer ...
    2015-09-21
px
> Häxan och Fyren
    2015-07-07
px
> Trialog i regeringens råd
    2015-06-22
px
> Älvdalen - nästa steg
    2015-04-07

Nyhetsarkiv:
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter

Samarbetspartners
px
Ensam är inte stark. Genom regelbundna utbyten och samtal med kollegor från landets mest kvalificerade sammanhang utvecklar Trialog ständigt sina kunskaper och erbjudanden.
px
> Läs mer