Click for English version
 
> Trialogmetoden
> Användning
 
> Startsidan

Användning

Den vanligaste responsen när metoden presenteras för vuxna är ”Det här vill jag göra i min ledningsgrupp!” eller ”Vår organisation skulle verkligen behöva gå igenom det där!!!”.

Trialogmetoden är alltså ett sätt att definiera, analysera och sedan beskriva hur samarbetet mellan två parter ska se ut,
hur mycket var och en kan påverka och hur detta kan variera i olika frågor.

Steg för steg förs dialogen framåt till den överenskommelse som – förhoppningsvis – gör båda parter nöjda, eller i vilket fall klara över hur relationerna framöver ska se ut. Med andra ord – ett verktyg för att sätta MÅL för delaktigheten i verksamheten (I Strängnäs kommun används metoden i BUFF:s version som grund för hela Barn- och Ungdomsbokslutet).

Metoden är också effektiv som utvärderingsredskap. Rätt använd fungerar den som ett årlig utvärderings- och målsättningsredskap för varje arena där människor samverkar. Den passar utmärkt i skolan, på arbetsplatsen, i idrottsföreningen, föräldraföreningen eller i en organisation!

Trialog erbjuder utbildning kring metoden och dess användning. Parallellt utarbetas dataprogrammet för att vara klar till försäljning under våren 2006.