Click for English version
 
> Barnkonventionen
> Skolverket
> Nationell
    Ungdomspolitik
> Internationell
    Ungdomspolitik
 
> Startsidan
Barnkonventionen - Barnombudsmannen BO

Barnombudsmannen (BO) arbetar utifrån av regeringen styrda direktiv. Dessa finns samlade i Barnkonventionen, som även Trialogs arbete grundas i. Nedan följer ett utdrag ur artikel 12 i konventionen.

”Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad”.
Länkar:

> BO om ”inflytande i kommunen”

> BO om ”inflytande i skolan”