Click for English version
 
> Trialogmetoden
> Användning
 
> Startsidan
Trialogmetoden förtydligar gränserna och möjligheterna för demokratin

”Vi TRODDE att vi skulle få vara med och påverka det här, och så bestämmer ni ändå allt!!?” Otydliga överenskommelser leder ofta till besvikelse och frustration, och i längden riskerar det att helt urholka den demokratiska idén. Vad kan vi ha inflytande över? Vad får vi ha inflytande över? Hur långt sträcker sig våra befogenheter? Vem bestämmer?