Click for English version
 
> Startsidan
 
 
Ove Strand representerar tillsammans med Anna Sigurgeirsdottir, Lund och Lena Lück, Jönköping NUNI på Ungdomsstyrelsens rikskonferens 1 dec 2009
> Läs mer
Samarbetspartners

Ove Strand har sedan sin tid som ungdomssamordnare ett stort kontaktnät ute på den nationella arenan. Detta har gett en rik kunskap om modeller och lokala varianter för hur det barn- och ungdomspolitiska uppdraget tas om hand bland landets kommuner.

Ove Strand är bland annat anlitad som webbredaktör för NUNI:s (det Nationella Nätverket för Ungas inflytande) hemsida.

Kontakter och möten med företrädare för myndigheter och organisationer ger också ständig input och idéer till utveckling. Hur detta kommer Trialogs tjänsteutbud till del framgår av fliken TJÄNSTER i huvudmenyn. Här presenteras några av Trialogs samarbetspartners.

Samarbeten

> Ungdomsstyrelsen
> Sveriges kommuner och landsting
> Barnombudsmannen
> SECO, Sveriges Ungdomsråd och SVEA
> Demokratiakademin
> Maja Frankel – se Frankel & Friends
> San Francisco Youth Commission