Click for English version
 
> Publikationer
 
> Startsidan
Trialog har genom Ove Strands tidigare verksamheter byggt upp ett stort kontaktnät

Arbetet med ungas inflytande har genom åren rönt stort intresse och uppmärksamhet, såväl från andra kommuner, som på den nationella och internationella arenan, exempelvis genom besök av delegationer från Vitryssland, Ryssland, Baltikum, Kenya, Tanzania och Uganda.

En bra beskrivning av hur ett ungdomsråd kan fungera i praktiken finns i Barnombuds-mannens skrift ”Röster som räknas” från 2006. På sid 48 – 50 redovisar författaren en intervju med representanter för Strängnäs Ungdomsråd och deras samordnare Ove Strand.

På sid 57 och framåt finns dessutom ”Framgångsfaktorer för inflytandeforum”
– en lista med viktiga förutsättningar för ungdomars möjligheter till reellt inflytande i den kommunala politiken. Listan bygger till
  Röster som Hörs
stor del på samtal i anslutning till intervjuerna.
> Se utdrag

Ungdomsstyrelsens skrift "Fjärran men nära" handlar om internationella samarbeten. På sida 32 - 33 under rubriken "Språket som språngbräda" är Ove Strand omnämnd och citerad.
> Se artikeln

Ungdomsstyrelsen har beskrivit förarbetet till Trialogmetoden i skriften ”Att planera för inflytande och delaktighet”, (serien ”Hej kommun” , nr 6 2004).
> Se artikeln, 240 kb

I Nr 4 2003 av Nyhetsfoldern BRUS beskriver Ungdomsstyrelsen den demokratikurs ”Ungdomsdemokrati i praktiken” som Ove Strand initierade via gymnasieskolan i sin hemkommun Strängnäs.
> Se artikeln, 320 kb i Adobe Acrobat PDF-format

Som samordnare/handledare för Strängnäs Ungdomsråd har Ove Strand vidare haft ett nära samarbete med biståndsorganisationen Plan International/Sverige. Det är snarast rollen som coach/mentor som varit den mest framträdande, då Plans ”barnpanel” (ungdomar från tonåren och uppåt) inspirerats att använda delaktighetstrappan som verktyg för att fördjupa sitt eget inflytande i Plans verksamheter.
> Se artikeln, 215 kb