Click for English version
Trialog...
> om medarbetarskap
> på Akademiska Sjukhuset
> i organisationen
> på poliskontoret
> Startsidan
Trialog i företag och organisationer

Trialogs modell utvecklar hela organisationen till ökat engagemang och större samsyn.

Kloka ledare räknar inflytande och ansvarstagande som framgångsfaktorer. De vet att delaktiga medarbetare ökar kreativiteten och känslan för helheten. Är du en av dem? Eller har du en sådan chef? Sådan ledare?

Trialog erbjuder konkreta verktyg för företag och organisationer som insett att ökat medskapande och engagemang bland medarbetarna är en av de fundamentala förutsättningarna för långsiktig konkurrenskraft och framgång. Trialog analyserar er verksamhet utifrån graden av inflytande och delaktighet, för att därefter utifrån analysresultaten lotsa personal och ledning fram till nya gemensamma prioriteringar.

Trialogs metod genomförs i ett första steg med hjälp av ”Trialogen” - en utvärderande och målsättande webenkät. Enkäten är i sig byggd på analysinstrumentet "delaktighetstrappan”, vilken är en garant för att de olika parterna i organisationen får exakt samma bilder och använder samma språk i processen – något som är unikt för Trialogmetoden. Läs mer om metoden i menyraden.
> Se delaktighetstrappan, 80 kb i PDF-format
> Läs mer om Trialogmetoden, 180 kb i PDF-format