Click for English version
 
> Skoldemokrati
> Ungdomspolitik
> Trialogmetoden
> Trialogen
 
> Startsidan
Tjänster

Trialog erbjuder följande tjänster. För priser och exakt utformning av tjänst - kontakta oss så anpassar vi uppdraget efter Era behov!

1. Utbildningar och föreläsningar om skoldemokrati (elev- och föräldrainflytande) för personalgrupper, förvaltningstjänstemän, politiker...

2. Utbildningar och föreläsningar om skoldemokrati i (elev- och föräldrainflytande) för lärarutbildningar

3. Elevrådsutbildningar

4. Utbildningar och föreläsningar om ungdomspolitik för kommuner, landsting och organisationer

5. Demokraticoaching för samordnare av ungdomsråd och liknande forum

6. Utbildningar för ungdomsråd och liknande forum

7. Trialogmetoden - utbildningar och föreläsningar. Med hjälp av den s k Delaktighetstrappan som analysverktyg är Trialogmetoden ett sätt att definiera, analysera och sedan beskriva hur samarbetet mellan två parter ska se ut, hur mycket var och en kan påverka och hur detta kan variera i olika frågor.
> Läs mer Trialogmetoden


8. Trialogen. Trialogmetoden kan dessutom tillhandahållas i form av ett webbaserat dataprogram under namnet Trialogen. Programmet
lämpar sig utmärkt för skolor, kommuner, landsting, organisationer, föreningar, ledningsgrupper och kan skräddarsys i samband med eventuell beställning.
> Läs mer om Trialogen