Click for English version
 
> Trialogmetoden
    förtydligar gränserna och
    möjligheterna för
    demokratin
> Styrprocessen/
    implementering
> Utbildning till
    ungdomsråd/
    inflytandeforum
> Barns rätt -
    barnkonventionen
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
> Elevrådsutbildning
> Mäta inflytande -
    programmet Trialogen
 
> Startsidan
Trialogmetoden förtydligar gränserna och möjligheterna för demokratin

”Vi TRODDE att vi skulle få vara med och påverka det här, och så bestämmer ni ändå allt!!?” Otydliga överenskommelser leder ofta till besvikelse och frustration, och i längden riskerar det att helt urholka den demokratiska idén. Vad kan vi ha inflytande över? Vad får vi ha inflytande över? Hur långt sträcker sig våra befogenheter? Vem bestämmer?
 
Trialog har utvecklat en metod som bygger på Sherry Arnsteins ”Ladder of Citizen Participation” (1969). Stegen beskriver olika grader av inflytande i 8 steg – från ”Nonparticipation” till ”Citizen Control”. I demokrati-arbetet i Strängnäs kommun (BUFF) var Ove Strand en av de drivande i omvandlandet av Arnsteins tankar till ett praktiskt och användbart instrument för analys av delaktighet och inflytande.

I Trialogs version, som finns i två olika varianter - en för skola och en för kommun, är modellen vidareförädlad och anpassad. Klicka nedan för att se den i Adobe pdf-format.

Trialogmetoden kan dessutom tillhandahållas i form av ett webbaserat dataprogram under namnet Trialogen. Läs mer om detta under Tjänster.
Länkar:

> Se delaktighetstrappan för Skoldemokrati, 80 kb i PDF-format
> Läs mer om Trialogmetoden Skola, 180 kb i PDF-format

> Se delaktighetstrappan för Samhälle/företag och organisationer, 80 kb i
    PDF-format

> Läs mer om Trialogmetoden Samhälle/företag och organisationer, 180 kb i
    PDF-format
Nyheter:

> Barnkompetens och barns perspektiv
     2014-09-03
px
> Delaktighet för sjukhusens medarbetare (3)
     2014-02-14
px
> Trialog i sjukvården (2)
     2013-09-14
px
> Trialog i Rättvik
     2013-05-23
px
> Borås olika ungdomsforum
     2012-06-04
px
> "Att mötas" i Skövde
     2012-04-19
px
> "Klockrena möten" i Dalarna
     2011-11-08
px
> Att göra rätt - Gbg! (2)
     2011-10-17
px
> Skoldemokrati i Säter
     2011-02-20
px
> Elevråd i Västsverige
     2010-10-20
px
> Borås "dialog om dialog"
     2010-06-11
px
> Trialog på arbetsplatsen i Umeå (3)
     2010-05-16
px
> Medarbetarskap i Älvsborg, Gbg
     2010-05-02
px
> Kartläggning i Borås skolor
     2009-05-06
px
> Medskapande samverkan i Umeå (2)
     2009-04-02
px
> Trialog i Borås (2)
     2009-02-21
px
> Trialog i Umeå (4)
     2008-04-23
px
> "Elevinflytande" i klassrummet!?
     2007-06-11
px
> Trialog i Smedjebacken, Dalarna
     2006-10-18
px