Click for English version
 
> Trialogmetoden
    förtydligar gränserna och
    möjligheterna för
    demokratin
> Styrprocessen/
    implementering
> Utbildning till
    ungdomsråd/
    inflytandeforum
> Barns rätt -
    barnkonventionen
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
> Elevrådsutbildning
> Mäta inflytande -
    programmet Trialogen
 
> Startsidan
Elevrådsutbildning


Trialog har ägnat sig åt frågor kring skoldemokrati sedan 80-talet, då Ove Strand som samhälls- och svensklärare ansvarade för sin skolas demokratiuppdrag och därefter med placering centralt i kommunen hade uppdraget att stimulera demokratiutvecklingen på samtliga skolor - åk 6 - 9 och på gymnasiet.

Från att ha anlitats för "föreläsningar om elevinflytande" och "elevrådsutbildningar" har vi genom Trialog fördjupat insatserna till en process som förutsätter att samtliga skolans parter tar del - helst även föräldrar. Ingenting implementeras i en ordinarie verksamhet om inte alla delar av organisationen är involverade och tar ansvar för sin del i dialog och samverkan. Se ovan - Trialogmetoden.

Lämpligtvis inleds utbildningspaketet med Manusmötet för elevrådets styrelse. Via förberedande research i samarbete med elevrådets kontaktlärare skriver Trialog ett manus för ett möte som på djupet belyser mötets två delar - formen och innehållet. Ledorden för mötet är "kul, seriöst och målinriktat" och den deltagande läraren och styrelsen har efter utbildningen som tar en halv dag, ett stort och kreativt material att använda för fortsatt utveckling.

Trialog har utvecklat Ove Strands tidigare arbete med elevrådsnätverk genom ENID - Elevrådsnätverket i Dalarna. Resultatet blev bl a en handlingsplan för elevinflytande och en bekräftande artikel i Nordiska ministerrådets jubileumsskrift med anledning av barnkonventionens firande.
Nyheter:

> Trialog i Härryda
     2013-11-12
px
> Trialog i Älvdalen
     2013-09-23
px
> Skoldemokrati i Säter
     2011-02-20
px
> Elevråd i Västsverige
     2010-10-20
px
> Film om elevledda utvecklingssamtal
     2010-06-24
px
> Trialog i Nordiska ministerrådets bok
     2009-12-03
px
> Utvecklingssamtalet enligt ENID
     2009-04-06
px
> Trialog i Borås
     2009-01-29
px
> Trialog i Strängnäs
     2007-09-04
px
> Trialog laddar elevråd!
     2007-08-29
px