Click for English version
 
> Trialogmetoden
    förtydligar gränserna och
    möjligheterna för
    demokratin
> Styrprocessen/
    implementering
> Utbildning till
    ungdomsråd/
    inflytandeforum
> Barns rätt -
    barnkonventionen
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
> Elevrådsutbildning
> Mäta inflytande -
    programmet Trialogen
 
> Startsidan
Mäta inflytande - programmet Trialogen

Först och främst utgår Trialogen från delaktighetstrappan. Detta innebär framför allt att varje steg (0-9) på "trappan" är direkt kopplat till ett konkret innehåll, vilket enkätdeltagarana måste känna till (genom Trialogmetodens utbildningsdel). T ex är steg 3 = information.

För det andra rymmer programmet dels utvärdering av inflytandet hittills och dels den önskade graden av inflytande.

För det tredje genomför båda parter i samverkan enkäten, båda utifrån "under-perspektivet" - den anställdes, elevens, medborgarens etc perspektiv.

För det fjärde skapas enkäten i delaktighet av representanter för båda parter i den projektgrupp som Trialog ser till att få till stånd.

Dessa delar sammantaget gör enkäten ovanligt intressant och ger en seriös avstamp för kommande dialog, överläggning och överenskommelser.
Nyheter:

> Trialog - 10 år
     2016-06-28
px
> Delaktighet för sjukhusens medarbetare (3)
     2014-02-14
px
> Skoldemokrati i Säter
     2011-02-20
px
> Trialog på arbetsplatsen i Umeå (3)
     2010-05-16
px
> Kartläggning i Borås skolor
     2009-05-06
px