Click for English version
 
> Trialogmetoden
> Användning
 
> Startsidan
Trialogmetoden

Trialog har utvecklat en metod som bygger på Sherry Arnsteins ”Ladder of Citizen Participation” (1969). Stegen beskriver olika grader av inflytande i 8 steg – från ”Nonparticipation” till ”Citizen Control”. I demokrati-arbetet i Strängnäs kommun (BUFF) var Ove Strand en av de drivande i omvandlandet av Arnsteins tankar till ett praktiskt och användbart instrument för analys av delaktighet och inflytande.

I Trialogs version, som finns i två olika varianter - en för skola och en för kommun, är modellen vidareförädlad och anpassad. Klicka nedan för att se den i Adobe pdf-format.


Trialogmetoden kan dessutom tillhandahållas i form av ett webbaserat dataprogram under namnet Trialogen. Läs mer om detta under Tjänster.
Länkar:

> Se delaktighetstrappan för Skoldemokrati, 80 kb i PDF-format
> Läs mer om Trialogmetoden Skola, 180 kb i PDF-format

> Se delaktighetstrappan för Samhälle/företag och organisationer, 80 kb i
    PDF-format

> Läs mer om Trialogmetoden Samhälle/företag och organisationer, 180 kb i
    PDF-format