Click for English version
 
> Skoldemokrati
> Ungdomspolitik
> Trialogmetoden
> Trialogen
 
> Startsidan
Trialogen

Trialogen är det webbaserade enkätprogrammet som bygger på delaktighetstrappan, Trialogmetodens analysinstrument. De bästa förutsättningarna för att gå igenom programmet har Du om Du tidigare varit med på genomgång av Trialogmetoden och dess olika steg.

När både elever och personal genomfört undersökningen kommer skolans administratör att ta ut resultatrapporter. Därefter startar den kanske viktigaste delen – Dialogen!

Ni kan nu jämföra vad elever respektive personal tycker i de olika frågorna. Och därefter försöka enas om Önskad nivå! När ni gjort det har ni en utmärkt förberedelse för att tillsammans bestämma HUR det ska gå till. Om exempelvis den nivå ni kommer fram till för ”schema” är 6 – HUR ska då det genomföras? Schemagrupp? Vilka ska vara med i den? När, och hur ofta ska den träffas? …

Programmet lämpar sig utmärkt för skolor, kommuner, landsting, organisationer, föreningar, ledningsgrupper och kan skräddarsys i samband med eventuell beställning.