Click for English version
 
> Skoldemokrati
> Ungdomspolitik
> Trialogmetoden
> Trialogen
 
> Startsidan

Trialogmetoden

Trialogmetoden bygger på Sherry Arnsteins ”Ladder of Citizen Participation” från 1969. I demokratiarbetet i BUFF i Strängnäs kommun var Ove Strand en av de drivande i omvandlandet av Arnsteins tankar till ett praktiskt användbart instrument för analys av delaktighet och inflytande.

I Trialogs version är modellen vidareförädlad till ett enkelt och effektivt verktyg i form av en databas.
> Läs mer om metoden