Click for English version
 
> Skoldemokrati
> Ungdomspolitik
> Trialogmetoden
> Trialogen
 
> Startsidan

Ungdomspolitik

Föreläsningar/utbildning till kommuner/landsting etc samt på konferenser
Ove Strand har som en av tjänstemännen i Strängnäs kommuns stödjande demokratimodell BUFF (Barns och ungdomars framtidsfrågor) utvecklat en sektorsövergripande modell som rymmer både barns och ungdomars möjligheter att påverka kommunens verksamheter.

Som handledare och coach till Ungdomsrådet har hans främsta arbetsfält varit ungdomars påverkan på lokala beslut, men han har även erfarenheter av barns delaktighet i närsamhället.

Ungdomsrådet i Strängnäs har funnits sedan 2000 och utvecklar fortfarande sina arbetsformer för inflytande. Barn- och ungdomskongresserna, BUFF-grupper för ”de yngre”, lokal demokratiutbildning på gymnasiet och Barn- och ungdomsbokslut med ”delaktighetstrappan” som utgångspunkt är några av de delar som beskrivs i detta område.

Coach för samordnare
Med erfarenheter från det egna demokratiarbetet som samordnare för ett av landets framgångsrika ungdomsråd samt genom rikliga kontakter med olika ungdomsforum i såväl nationella som regionala nätverk (bl a Sveriges Ungdomsråd) erbjuder Ove Strand ”mentorskap”/ coaching för andra samordnare av ungdomsråd och liknande forum. Inte minst den stora utmaningen att lotsa den vuxna etablerade beslutsapparaten närmare de unga kan vara en svårbemästrad uppgift för den ofta unga samordnaren. Här kan den erfarne coachen gå in på olika sätt och ha mycket att erbjuda i form av stöd och direkta insatser som tredje part i dialogen!