Click for English version
 
 
> Startsidan
Föräldrainflytande?
px
2009-05-05

Föräldrar i skolan, föräldraföreningar – vilken roll kan man spela, vilket inflytande kan man egentligen ha? Det handlar i grunden naturligtvis om eleven, och i Trialogs värld, om eleven som subjekt.  Under våren har Trialog introducerat sin genomlysande modell för skoldemokrati för Föräldraalliansen i Stockholm – FiSS,  för att stärka föräldrars – och därigenom elevers – roll i samverkan med skolan.

I den bästa av världar gör skolan och föräldrar som två parter en överenskommelse om hur samarbetet för elevens bästa ska ske. Det handlar för föräldrarnas del oftast om att eleven ska komma i tid, göra sitt skolarbete och få stöd från hemmet. Därutöver ska föräldrar ”samarbeta med skolan” – vilket kan ske direkt i form av föräldraföreningar eller på annat sätt, både kollektivt och på individnivå.
”Samarbeta med skolan” – hur går det till? Där kommer genast Trialog och delaktighetstrappan in för att gå bakom orden och ställa de besvärliga frågorna: ”Hur? I vilka frågor? På vems villkor?"
Som framgår av olika artiklar i nyhetsarkivet, men kanske bäst av beskrivningen av Borås kartläggning i skolan
- http://www.trialog.se/visa.php?id=99
ger Trialogs specialanpassade enkätprogram Trialogen just den grund för säkerställande av önskad samverkan, som ofta saknas.
Arbetssättet borde vara obligatoriskt i alla skolformer och genomsyra relationerna mellan de olika grupperna – elev, lärare o förälder
Spännande
Kan ta bort hinder och rädslor
Bra sätt att komma överens om vad som skall samverkas om
Användbart
 
Som en följd av kontakterna mellan Trialog och FiSS planeras nu utbildningar för föräldraföreningar på en grundskola och en gymnasieskola i Stockholm - till att börja med.
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser