Click for English version
 
 
> Startsidan
Trialog på LUPP-konferens
px
2009-09-14

Ett 30-tal kommuner deltog vid årets LUPP-konferens i Värmdö kommuns regi. Ungdomsstyrelsen hade denna gång bl a bjudit in Trialog och Ove Strand att presentera Trialogmetoden. Ett välbesökt seminarium gavs extra liv genom att Borås Stads ungdomssamordnare Marianne Ferdinandsson medverkade med exempel från Trialogs utbildningar i Borås skolor. I ett extra insatt rollspel kryddade även Tor Ohlsson, processamordnare från Lunds kommun föreläsningen genom att ”agera elev”.


LUPP-undersökningen är ett erbjudande från Ungdomsstyrelsen till landets kommuner att kartlägga och utveckla den lokala ungdomspolitiken. Sedan starten 2001 har mer än en fjärdedel av kommunerna genomfört enkäten. Vid den årliga konferensen har man möjlighet att utbyta erfarenheter samt tillföras intressanta perspektiv från inbjudna föreläsare. Denna gång rymde programmet en hel del forskning, utvärderingsmetodik och nulägesbeskrivningar


Trialogs enkätverktyg för att utvärdera och målsätta graden av inflytande i en verksamhets olika frågor upplevdes av deltagarana som ett intressant sätt att fördjupa LUPP-enkätens resultat. 
För att ta del av rapporternas möjligheter som stöd till fördjupad dialog och överenskommelser mellan två parter – se bl a artikel i Nyhetsarkivet från Borås kommun 2009-05-06.
Bland övriga deltagare i LUPP-konferensens program märktes Sven Bremberg från Folkhälsoinstitutet, Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör och Berit Israelsson, handläggare från Ungdomsstyrelsen.

Läs mer.

Se programmet.
För mer info
px
Referenser: Tor Ohlsson, Lunds kommun
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser