Click for English version
 
 
> Startsidan
Handlingsplan för skoldemokrati
px
2009-09-06

Nu är ENID:s handlingsplan för skoldemokrati klar! De 7 dalaskolorna tar nu alla idéer och strategier som finns med i dokumentet till sina egna skolor för inspiration, utbildningsinsatser och utveckling. Allt från tips för lyckat arbete i klassråd och elevråd till gemensamma diskussioner om lärstilar och utvecklingssamtal finns i handlings-
planen för ”En skola med demokratisk kompetens”.

Elevrådsnätverket i Dalarna – ENID – startades som berättats i tidigare artiklar – med hjälp av ekonomiskt stöd från Ungdomsstyrelsen för att utveckla skoldemokratin i de 7 medverkande skolorna i kommunerna Borlänge, Gagnef, Ludvika och Smedjebacken. Efter tre terminer är nu projektdelen avslutad och i och med implementeringskonferensen i höst planerar de nyfunna vänskolorna att fortsätta nätverkandet ”på egen hand”.

Den 4 juni hade ENID sin spridningskonferens på Brunnsviks konferensgård i Ludvika. Glada och inte så lite stolta deltagare – elever, rektorer och personal – kunde ta del av projektledningens sammanställning i bildspelsform av 1 ½ års process och ta emot det mest konkreta resultatet – ENID:s handlingsplan för elevinflytande.

Det som återstår i projektet är att sammanställa det material man samlat på sig under processen till en film för spridning och inspiration till andra skolor runt om i landet.

Ta del av handlingsplanen.
För mer info
px
birger.tuominen@smedjebacken.se
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser