Click for English version
 
 
> Startsidan
TRISS-projektet igång!
px
2009-06-03

Vad har KS-ordf Nils, Barn- och utbildningschef Karin och fritids-konsulent Birger gemensamt? Jo. tillsammans med sina kollegor från de tre kommunerna Borlänge, Säter och Smedjebacken ingår de i Trialogs TRISS-projekt som nu haft sin första processdag i Cozmoz i Borlänge. 
"Bra att träffas, politiker, chefer och tjänstemän. Kommer att ge en möjlighet till ny struktur i framtiden".
Trialog inledde detta första möte deltagarna emellan med en övning som visade vilka tankar kring uppdraget ”implementering av den lokala ungdomspolitiken” de tre gruppernas representanter hade. ”Skräckblandad förtjusning”, ”Få draghjälp”, ”Utmaning som kräver mod, och att man siktar högt”, ”Vår misstänksamhet när de unga vill komma in” och ”Gemensamt uppdrag, men vem gör vad?” var några av bilderna som finns i projektets inledning.
Efter det första erfarenhetsutbytet, denna gång med UPPDRAGET för ögonen uttryckte man de tydligaste behoven:
”Få struktur, få frågorna samlade i något heltäckande”.
”Tydliggöra styrningen. Vem har mandatet? Vi har en ungdomsenhet, men..?”
”Tydliggöra våra uppdrag, inte minst vad vi INTE ska jobba med.”
Nästa träff kommer att handla om MEDEL, dvs hur tjänstemannens eller utförarens verkliga möjligheter att klara sitt uppdrag ser ut. Ekonomi, samarbetspartners, mandat och förankring är några av punkterna som kommer att diskuteras och utväxlas mellan kommunerna. Och deltagarna är efter den första träffen positiva och förväntansfulla på fortsättningen:
”Bra för vår kommun att sätta ännu mer fokus på ämnet. Bra att alla tre funktionerna deltar, bra att vi hör och diskuterar samma sak i samma rum. Skulle troligtvis inte göra detta själva därför är du jätteviktig i processen. Spännande o se vad det här kan göra för vår kommun vilket beror på oss som är med. Bra att vi är flera kommuner”.

Mer om TRISS-projektet.
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser