Click for English version
 
 
> Startsidan
Region Västra Götaland
px
2009-10-03

Nätverksbyggandet fortsätter runtom i landet! Nu samlas även ungdoms-samordnarna i den stora regionen Västra Götaland, under arbetsnamnet RUNI, för att ge stöd till varandras uppdrag på hemmaplan. C:a 50 kommuner och stadsdelar finns i regionen, varför många frågor stod på dagordningen då drygt 20 av dem för andra gången träffades i Borås. Trialog var anlitat för att ge en bild av hur andra liknande nätverk organiserat sig och vad som kan komma ut av samarbetet.


Samtidigt som Ungdomsstyrelsen annonserar att nya medel kommer att finnas inom NUF-satsningen för just nätverk för kommande år ser vi hur nya parter går samman för att utveckla ungdomsinflytandearbetet och barnkonventionsuppdraget tillsammans. 
Trialogs förmiddagspass behandlade ”Om nätverk”, ”Triss-projektet”, ”ENID – Elevrådsnätverket i Dalarna” samt en presentation av Dalanätverket - nätverket för de 15 dalakommunernas ungdomssamordnare under Region Dalarnas samordning.
Avslutningsvis gav Ove Strand och Marianne Ferdinandsson tillsammans en bild av demokratisatsningen i Borås under året – elevrådsutbildningen och ”Trialogmetoden”, som även involverar personal och skolledning.
RUNI: s workshopdel under eftermiddagen handlade i huvudsak om nätverkets syfte, mål och arbetssätt.
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser