Click for English version
 
> Elevrådsutbildning
 
> Startsidan
Trialog i Nordiska ministerrådets bok
px
2009-12-03

Nordiska ministerrådet har med anledning av barnkonventionens 20 årsjubileum gett ut en bok med goda exempel på ungas delaktighet och inflytande i Norden.

Varje nordiskt land har fått bidra med fyra artiklar om ungas "medvirkning" inom förskola, skola, fritid mm. Svensk skoldemokrati representeras av Trialogs processledning i elevrådsnätverket ENID.

Det är NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring – som fått i uppdrag att inventera och sprida goda exempel. Skriften som blev resultatet heter Modeller for barns medvirkning - en eksempelsamling. Nordisk markering av 20-års dagen for FNs barnekonvensjon, och innehåller 22 exempel i artikelform, varav 4 är ifrån Sverige.

Den första artikeln i boken är ett av få utvalda exempel om skoldemokrati - Bruk av trialogmetode i elevrådsnettverk for å styrke elevdemokratiet – och handlar om ENID – elevrådsnätverket I Dalarna, där Trialog var anlitat som processledare. Artikelförfattare är Ove Strand.


Läs mer.

Artikeln heter Barns medvirkning i praksis.

Ladda ned skriften.

Mer om ENID.

 


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser