Click for English version
 
 
> Startsidan
Trialog i Gbg
px
2010-01-04

Trialog inleder 2010 med ett flerdelat uppdrag i Göteborgsstadsdelen Älvsborg. Både skol- och samhällsfrågor kommer att involveras i de insatser som planeras från stadsdelsförvaltningens sida. Inspiration till kontakterna med Trialog har främst kommit från det utvecklingsarbete som skett i Borås under 2009 och som går vidare in i steg 2 under 2010.


Älvsborg har som många av stadsdelarna i Göteborg, och kommunerna i landet i övrigt, ett eget ungdomsråd, som också representeras i stadens ungdomsfullmäktige. I planeringen inför 2010 har både denna konkreta verksamhetsnivå och det övergripande sammanhanget diskuterats, vilket gör att insatserna kan komma att rymma såväl konkreta utbildningsdelar som utveckling av den strategiska nivån, med barn- och ungdomsprogram, barn- och ungdomsbokslut etc.

Dessutom ska processen alltså parallellt ske inne bland personal och elever i åk 7 - 9. Mer om detta i kommande artiklar.


För mer info
px
Berit Lyberg, chef Fritid och Kultur, Älvsborgs stadsdelsförvalting, Gbg.
Lotta Johansson, ungdomskonsulent, Älvsborgs stadsdelsförvaltning, Gbg.
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser