Click for English version
 
> Styrprocessen/
    implementering
 
> Startsidan
Region Dalarna och Trialog
px
2010-02-15

Region Dalarna anlitar Trialog för process-ledning i den nya satsningen på den strategiska delen av ungdomspolitiken i samtliga 15 dalakommuner.

Det är Ungdomsstyrelsen som möjliggör satsningen genom att ge fortsatt stöd till dalanätverket DUNS som ett av 8 nätverk i landet som får ekonomiskt stöd under 2010.

 

Som tidigare beskrivits i nyhetsarkivet anlitades Trialog av Region Dalarna för TRISS-tjänsten under 2009, då i form av ett pilotprojekt omfattande de tre dalakommunerna Borlänge, Smedjebacken och Säter. Utifrån de positiva resultaten av denna process kommer nu valda delar från projektet att ingå i 2010 års stora satsning med fokus på sektorsövergripande och strategisk utveckling för att stärka ungas inflytande lokalt.


En projektgrupp har tillsatts med ungdomssamordnare från tre av kommunerna samt Region Dalarnas samordnare och projektledare Sara Tigerström. Vid gemensamma strategidagar och implementeringsdagar kommer på samma sätt som i TRISS-tjänsten såväl beslutsfattare och chefer som utförare att involveras i utvecklings-arbetet.

Mer om detta i kommande artiklar.
För mer info
px
Region Dalarnas samordnare och projektledare Sara Tigerström.

Mer om Region Dalarnas satsning på ungas inflytande.
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser