Click for English version
 
> Styrprocessen/
    implementering
> Barns rätt -
    barnkonventionen
> Elevrådsutbildning
 
> Startsidan
Film om elevledda utvecklingssamtal
px
2010-06-24

Kan elevledda utvecklingssamtal vara en av grundstenarna i demokratibygget? Ladda ned Trialogs film och se Emma och de andra ungdomarna spela upp sin version av det som borde vara "min stund" i skolan.

I Trialogs tjänster används filmen ur  olika perspektiv.

1. Elevrådsutbildning - elevens perspektiv: Hur ser din faktiska möjlighet ut idag (som elev), att använda utvecklingssamtalet som det är tänkt - som DIN stund?

2. Skoldemokrati - skolans perspektiv: Kan elevledda utvecklingsamtal vara en väg till elevinflytande, med elever redo för och engagerade nog att ta sig an uppdrag i skolans olika forum för inflytande och ansvarstagande?

3. Demokratibygget - samhällsperspektivet: Kan det t o m vara relevant att se ett elevlett utvecklingssamtal som en av grundstenarna i demokratibygget?

Trialog utvecklar dessa tankar i samband med filmvisningen i olika interaktiva workshops, beroende på vilken tjänst som efterfrågas.

Filmen bygger på ett manus skrivet av Ove Strand och är inspelad i Smedjebacken, Dalarna med fyra av Bergaskolans elever i rollerna.

Var så god - ladda ned (det tar en stund...) - se filmen - och gör dina egna reflektioner!

Se filmen på You Tube
För mer info
px
Info:

Sara Tigerström, projektledare Ung Kraft, Region Dalarna

Birger Tuominen, ungdomskonsulent Smedjebackens kommun
Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser