Click for English version
 
> Styrprocessen/
    implementering
 
> Startsidan
Strategiskt i Dalarna
px
2010-04-28

Nu är DIMPA igång! Kommunledningarna i 14 dalakommuner samt ”ungdoms-samordnarna” i nätverket DUNS har nu i Region Dalarnas regi genomfört sin första strategidag.

- Jag hade höga förväntningar och de uppfylldes verkligen, kreativa metoder, skön stämning i gruppen!


Med Trialog som processledare fick förtroendevalda, chefer och utförare ta del av implementeringskonstens framgångsfaktorer, problem och - möjligheter.


Trialogs film om elevledda utvecklingssamtal inledde dagen. I bikupor diskuterades sedan livligt om just detta sätt att ge individen huvudrollen i samtal om den egna situationen skulle kunna ses som en av grundstenarna i demokratibygget.

Lika viktig för demokratin som gängtejpen PVC 137 är för vattenförsörjningen i en kommun”?

Det tekniska perspektivet på de traditionellt mjuka värdena är alltid berikande och när fotsatta tillspetsade problematiseringar som...


- Är ett missat ärende till elevrådet eller ungdomsrådet att likna vid en AVVIKELSE i ett kvalitetssäkringssystem?


...och...


- Vilken skit rinner ur de trasiga rören och ledningarna i en icke-prioriterad eller dåligt underhållen medborgardialog?


...tillförts fanns en god grund och diskussionslust inför den fortsatta mixen av föreläsning och workshops.

Närmast träffas nu deltagarna från var och en av de 14 kommunerna på hemmaplan, då förtroendevald, chef och utförare  förbereder sig inför höstens implementeringsträffar med grupper om 4-5 kommuner i varje.

Trialog och DIMPAS projektgrupp planerar och står för den fortsatta processledningen.


Några reflektioner från deltagarna:


- Behovet av en helhetssyn – allt från övergripande styrdokument till
  klassrumssituationen.


- Hur viktigt det är att arbeta på alla nivåer, politiskt, chefstjänstemän och utförare.


- Vikten av samspel mellan politiker, chefer och ungdomssamordnare
För mer info
px
Sara Tigerström, projektledare Ung Kraft, Region Dalarna
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser