Click for English version
 
> Trialogmetoden
    förtydligar gränserna och
    möjligheterna för
    demokratin
 
> Startsidan
Medarbetarskap i Älvsborg, Gbg
px
2010-05-02

Stadsdelen Älvsborg är först ut i Göteborg med att anlita Trialog för insatser inom samverkan och dialog. Det är personal och skolledning för åk 7 – 9 på Fiskebäcksskolan och Nya Påvelundsskolan som under vårens inledning tagit del av trialogmetodens första delar.

- Överhuvudtaget var det ett mycket bra och välplanerat upplägg. Mycket bra att få göra konkreta övningar som till exempel "fyra hörn" och att få sitta gruppvis och diskutera konkreta fall. (Trappan)
Jag tycker att det här känns mycket, mycket viktigt och intressant.

- Bra modell. Helt rätt se de olika stegen och de olika perspektiven. Rätt att man ibland måste sätta ramar för inflytande/demokrati och att alla vet hur de ramarna ser ut.

Under våren inventeras graden av inflytande i skolorna utifrån medarbetarperspektivet och i höstens inledning involveras eleverna via elevråden.

 Fiskebäcksskolan genomför sin undersökning under maj månad och har beställt 21 frågor till sin enkät. På samma sätt som i den stora medarbetarprocessen i Umeås vuxenutbildningsenheter – se nyhetsarkivet – tar såväl medarbetare som skolledning sig an frågorna utifrån medarbetarens perspektiv:
 

Hur upplever jag att medarbetarna på skolan hittills kunnat påverka

 

…arbetsuppgifter, volymmässigt    -    tillkomst av schema    –    tillkomst av tjänstefördelning    -   etc …

 
…och hur önskar jag att det vore?
 

Den nybildade projektgruppen som ansvarat för att enkätens innehåll skapats i delaktighet och förankrats på bästa sätt i organisationen är motor i den kommande processen, vars mål – som vanligt – är en förstärkt, rättvis och kvalitetssäkrad dialog. Mer i kommande artiklar.


Parallellt planeras insatser för att förstärka dialogen mellan unga och beslutsfattare i utvecklandet av lokalsamhället, bl a inspirerat av det pågående arbetet i Borås.

Mer om detta i nyhetsarkivet samt i kommande artiklar.
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser