Click for English version
 
> Styrprocessen/
    implementering
> Barns rätt -
    barnkonventionen
 
> Startsidan
Strategiska steg i Borås
px
2010-03-04

I Borås Stad har nu arbetet med att levandegöra ambitionerna i programmet ”Inflytande för barn och ungdomar” nått ”ända in i förvaltningarna”… En av de fyra dimensionerna i den palett som beskriver Borås Stads strategiska arbete med att implementera barnkonventionen och ”uppdatera” det nämnda programmet handlar om ”bemanning”. Som tidigare nämnts – se nyhetsarkivet – är ett nätverk med kontaktlärare under uppbyggnad, länkar längst ute i verksamheterna i kedjan mellan barn och ungdomar och beslutsfattare. Nu är turen kommen till ”ide´bärare” inne i kontor och stadsdelar.

 

Efter förankring bland förvaltnings- och stadsdelschefer har dryga 20-talet kontaktpersoner utsetts och dessa träffades för första gången i inledningen av maj. Målet med detta första möte var att tillföra olika perspektiv på uppdraget ”ungdomsdialog” och att sätta in detta nya nätverk i helhetstänket med Borås utvecklingsarbete.

 

Deltagarna kommer in i sitt nya uppdrag med delvis olika erfarenheter av ”unga i beslutsprocessen”. Medan stadsträdgårdsmästaren kunde ge flera goda exempel på barns delaktighet i viktiga processer kunde en av stadsdelarnas representanter ge ett antal exempel på olika grader av skendemokrati.

Utbildningsdelen under eftermiddagen ställde bla tjänstemännen inför olika "case", situationer där barn, ungdomar, tjänstemän och politiker möts, med olika grad av inflytande för de unga. Helhetsintrycket från deltagarna var att Borås Stad tagit spännande och nödvändiga steg i rätt riktning och att dagen skickat med en mängd injektioner inför fortsättningen.

 

Nu närmast handlar det om att ide´bärarna måste få rätt förutsättningar för att utföra det uppdrag de står inför – att vara den viktiga länken mellan de unga och besluten.

Den 4 juni sker vårens avslutande del i processen med att implementera palettens olika delar – utbildning för beslutsfattare, chefer och ungdomsråden. Då dialogen, språket och graden av inflytande huvudtema – främst utifrån trialogmetodens delar.

För mer info
px
Marianne Ferdinandsson, samordnare för ungas inflytande i Borås Stad
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser