Click for English version
 
> Utbildning till
    ungdomsråd/
    inflytandeforum
> Barns rätt -
    barnkonventionen
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
 
> Startsidan
Trialog i Bollebygd
px
2010-04-27

Trialog fortsätter att spridas i Västra Götaland. Efter Borås och Göteborg är det nu Bollebygds kommun som anlitar Trialog för ett antal insatser. Det samordnande ansvaret ligger på folkhälsoenheten och Camilla Falk som har "Arbetsgruppen ungdomsdemokrati" med ungdomar, politiker och tjänstemän som planerings- och förankringsgrupp.

Starten sker i september med utbildning för elevråd och vuxenstödjare och senare under hösten inleds den utbildning i 3 steg som senast ungdomsråden i Borås tagit del av. Se nyhetsarkivet.

Parallellt med de konkreta utbildningsinsatserna pågår samtal och planering kring det strategiska arbetet med implementering, utifrån Bollebygds förutsättningar. Mer i kommande artiklar.
För mer info
px
Folkhälsosamordnare Camilla Falk
Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser