Click for English version
 
> Trialogmetoden
    förtydligar gränserna och
    möjligheterna för
    demokratin
> Styrprocessen/
    implementering
> Barns rätt -
    barnkonventionen
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
 
> Startsidan
Borås "dialog om dialog"
px
2010-06-11

Som en värdig avrundning inför sommar-uppehållet på det implementeringsarbete som påbörjats genom ”Boråspaletten” – se nyhetsarkivet –  genomförde Borås Stad och folkhälsoenheten sin demokratidag 4 juni på Pulsen mitt i staden. Ett 100-tal beslutsfattare, chefstjänstemän och ungdomar från de tre inflytandeforumen deltog med stor entusiasm i halvdagen som skulle kunna rubriceras som ”dialog om dialog”.
 

Temat för dagen var alltså ”Hur ska vi mötas för att det ska bli på riktigt?”. Tanken är att innan man bestämmer hur Borås Stads modell för möten mellan unga och vuxna ska se ut, lägger man stor vikt vid samtal och diskussioner kring frågan hur själva mötet ska gå till, på ”metanivån.” Och för detta ändamål är Trialogs genomgång och workshop med delaktighetstrappan som utgångspunkt ett bra verktyg. Trialogs modell för samverkan inringades i programmet av olika aktiviteter som 4 hörn, bikupor, rörelseövningar, grupparbeten mm.


Nu ligger ett material i väntan på sammanställning och bearbetning. Deltagarnas tankar vävs samman med allt annat som sker i takt med att paletten blir ”på riktigt” - börjar färga av sig i organisationen. En presentation av detta planeras till demokratidag nr 2 – i höst.
 
Ta del av dagen i Trialogs film på youtube.

Ta del av "Boråspaletten" - här.

Eller Marianne Ferdinandssons hela dokumentation över dagen - här.
För mer info
px
Mer info: Marianne Ferdinandsson
Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser