Click for English version
 
> Trialogmetoden
    förtydligar gränserna och
    möjligheterna för
    demokratin
> Elevrådsutbildning
 
> Startsidan
Elevråd i Västsverige
px
2010-10-20


- Den här dagen har varit väldigt inspirerande och innebär för första gången att jag faktiskt nog ser fram emot nästa elevråd. Jag hoppas andra också är motiverade så att vi kan agera och inte bara sitta i en ring och tjöta.

 

I höstupptakten har elevråden på skolor i Västra Göteborg liksom senareskolan i Bollebygd inlett Trialogs process för utveckling av skoldemokrati. 

Det hela startade med Trialogs manusutbildning på Bollebygdskolan, då elevrådets representanter tillsammans med stödläraren Janne och rektor Eva fick tillägna sig "verktygslådan" under en förmiddag.

 

- Det har varit väldigt givande och efterlängtat! Nu gäller det bara att få tid till att utveckla elevrådet med hjälp av alla tips och ideér vi har fått idag. Någon form av uppföljning längre fram känns viktigt.

 

- Det bästa är att jag hoppas och tror att deltagarna i elevrådet kände sig mer viktiga när de gick från utbildningen än när de kom. Jag tror att de förstod att de kan göra skillnad.

 

I Älvsborg i Västra Göteborg följdes manusutbildningen för Nya Påvelund-skolan och Fiskebäckskolan av Trialogmetoden.


Under denna utbildningsdag deltog ett 40-tal elevrådsrepresentanter från de båda skolorna under stort engagemang. På eftermiddagen bildades projektgrupper på båda skolorna och planeringen av den förestående inflytandeundersökningen genom det webbaserade programmet Trialogen inleddes. Projektgrupperna beställer nu det enkätinnehåll som bäst passar den enskilda skolan, varefter Trialog skapar dessa och undersökningen inleds.
 
Några kommentarer från eleverna:
 
- Jag tycker att det var väldigt intressant.
Den här utbildningen har givit mig så att jag har blivit en större person inom skolrådet. Mycket bra, ser fram emot nästa möte.
 
- Jag tycker det har varit bra. Jag tror att detta vi har lärt oss på Trialogutbildningen är nyttig och bra längre fram i livet och nu i skolan.På samtliga ställen sker motsvarande utbildning för de inflytandeforum - ungdomsråd - som har en mer eller mindre etablerad roll i lokalsamhället, samt därefter del 2: Workshop med spegelbilder som en fördjupning av ett inflytandeforums verksamhet.

För mer info
px
Camilla Falk, folkhälsosamordnare, Bollebygds kommun

Lotta Johansson, ungdomskonsulent, SDF Älvsborg
Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser