Click for English version
 
> Styrprocessen/
    implementering
> Barns rätt -
    barnkonventionen
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
 
> Startsidan
Ungdomsstyrelsen anlitar Trialog
px
2010-11-10

Ungdomsstyrelsen genomför under året på regeringens uppdrag ”en avancerad utbildning för dig som ansvarar för det ungdomspolitiska arbetet på lokal eller regional nivå.” Trialog var med sin genomgång av ”Strategier och styrprocesser” en av föreläsarna vid den andra tredagarsetappen av utbildningen.
 
Kursen arrangeras i samverkan med Linne´universitetet och omfattar 7,5 högskolepoäng. Den har bl a som mål att ge ”…fördjupad kunskap om hur det lokala ungdomspolitiska arbetet kan genomföras och du får möjlighet att formulera konkreta strategier och utvecklingsplaner.”
 
I Trialogs genomgång var en central del de processer som just nu sker i Borås och i Dalarna – se Tjänster. I den pedagogiska utmaningen ”Att göra ”mjukt till hårt” och i frågor kring implementering av ungdomssamordnarens ofta otydliga uppdrag kommer tidigare erfarenheter från 25 år som lärare, ungdomssamordnare samt strategiskt placerad ”kommunikationsstrateg” i en kommuns utvecklingsenhet väl till pass.
 
Föreläsningen togs emot positivt av de nästan 40 deltagarna från hela landet:
 
- Riktigt intressant med de här perspektiven på våra mjuka frågor! Det blir så tydligt när man får det presenterat på det här pedagogiska viset.
 
- Det här är verkligen nåt som våra kommunpolitiker måste få ta del av.
 
- Det här är oerhört intressanta frågor, när man ser skolans ansvar på det här viset. ”Vem äger frågan” är en central frågeställning för att driva det ungdomspolitiska arbetet framåt.
 
Grunderna i utbildningen och den modell som Trialog arbetat enligt i Region Dalarnas regi (TRISS och DIMPA) står nu närmast som inspiration för kommande insatser från Trialogs sida i Region Gävleborgs kommuner – se kommande artiklar i nyhetsarkivet.
För mer info
px

Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser