Click for English version
 
> Styrprocessen/
    implementering
> Utbildning till
    ungdomsråd/
    inflytandeforum
> Barns rätt -
    barnkonventionen
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
 
> Startsidan
Möten i Borås
px
2010-11-09

- Fantastiskt! Jag trodde inte det kunde bli bättre än förra Demokratidagen, men denna var faktiskt ännu mer lyckad! Så kvalificerad, så mycket oerhört kloka tankar från ett sånt här expertgäng.

Samordnaren för ungas inflytande, Marianne Ferdinandsson summerade belåtet demokratidag nummer två, som var en uppföljning av det stora mötet i juni mellan beslutsfattare, tjänstemän och de tre ungdomsråden.
 
Precis som då handlade mötet om ”dialog om dialog” och det exakta temat för uppföljningsdagen var att ”vässa de olika delarna i Borås Stads modell för möten mellan unga och vuxna”.
 
Sedan tidigare finns tre inflytandeforum, olika varianter på ungdomsråd. Man har också fadderpolitiker, rådslag med politiker, livaktiga forum på nätet och i och med demokratidagarna – större möten IRL. Den femte formen – barnforum – har hittills ännu inte funnits med på ett strukturerat sätt i ”Boråspaletten” (se tidigare artiklar) och fick därför extra utrymme i programmet för Demokratidag två. Trialog gjorde som processledare inspel med exempel på hur barn i tidig ålder involveras i beslutsprocessen i olika delar av landet.
 
Det viktigaste inslaget under demokratidagen var ”dialogcafeét”, då deltagarna fritt cirkulerade i 15-minuterspass mellan borden, vart och ett dekorerat med en färgglad duk med något av ovanstående teman. Mängder av fördjupade tankar ligger nu till grund för det som blir ”Borås modell för möten mellan unga och vuxna”, anpassade och säkrade i en årscykel.
 
Mixen av arbets- och reflektionspass, med lära-känna-övningar och filminslag gjorde förmiddagen till en alldeles särskilt varm och lyckad tillställning. Deltagarna visade sin uppskattning genom omdömet 4,4 på en 5-gradig skala.
 
Några röster från dagen:
 
- Fantastisk dag med många roliga, trevliga människor. Bra diskussioner – ser
fram emot dokumentationen. Viktig dag med viktiga människor! Det är så här
vi går framåt. (Tjänsteman).
 
- Denna dagen är lätt en femma. Fem av fem alltså. Jag tycker det borde vara
fler sånna här dagar!
 
- Helt fantastisk dag. Massa bra diskussioner mellan UR och
politiker/tjänstemän. Alla har lyssnat på alla och alla var engagerade!
Mycket trevligt med uppsluppen stämning.
 
- Det var riktigt lärorikt och roligt. Perfekt tillfälle för ungdomar att
träffa politiker. Tycker vi ska ha 3-4 sådana möten per år (februari och
juni). Dagen får 5 i betyg. (Tre unga deltagare)
För mer info
px
Referenser och info: Marianne Ferdinandsson, samordnare ungas inflytande i Borås Stad.
Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser