Click for English version
 
> Trialogmetoden
    förtydligar gränserna och
    möjligheterna för
    demokratin
> Elevrådsutbildning
> Mäta inflytande -
    programmet Trialogen
 
> Startsidan
Skoldemokrati i Säter
px
2011-02-20

Klockarskolan i Säter i Dalarna anlitar Trialog för att utveckla sin interna samverkan - elever och vuxna emellan. Elevrådet har fått en ny ”verktygslåda” med metoder och kunskaper inför samtal med skolans vuxna. När nu även personal och skolledning tagit del av ”trialogmetoden” har båda parter fått en gemensam plattform för en konstruktiv dialog.

Trialogs manusutbildning för elevrådet – se ”Tjänster” – inledde utbildningssatsningen på Klockarskolan. Eftersom vi snarare talar om ”samverkan” än om ”inflytande” är utgångspunkten för utveckling på en skola (eller i en annan verksamhet) att BÅDA parter involveras och tar del av samma grundtankar, samma bilder. Med det som avstamp har utsikterna för en rättvis och konstruktiv dialog ökat. Läs mer om vår syn på skolan och skoldemokrati.
 
Under en februarifredag tog först Klockarskolans elevråd och därefter hela personalgruppen del av delaktighetstrappan som verktyg för utvärdering och målsättning.
 
För båda dimensionerna av elevinflytandet – skolfrågor och klassrumsfrågor – bestäms nu framöver genom den nytillsatta projektgruppen (elever, personal och skolledning) i jämlik samverkan (steg 8 på delaktighetstrappan) innehållet i de båda förestående enkäterna – se om Trialogen.
 
Det var en klart engagerad grupp elever som tog ställning till innebörden av begreppet MAKT och efter det gav sig in i reflektioner över delaktighetstrappans olika steg.
 
- Det har varit en lärorik och trevlig kurs. Som handlade om något viktigt som jag tidigare inte har värdesatt på samma vis.
 
- Jag tycker att förmiddagen har varit informerande. Jag har lärt mig mycket och hoppas att lärarna lär sig av det här.
 
Eftersom skolledningens och personalens inställning till dessa viktiga frågor är avgörande väcker följande citat ur en positiv helhet förhoppningar om en bra fortsättning på Klockarskolan.
 
- Tror mycket på detta och hyser stort hopp när jag får vara med i dessa processer. Jag tror att dialog, inverkan och gemenskap börjar med mig själv och kan jag själv öppna dörrarna till vidare kommunikation så är det väl guld! Som sagt det börjar med mig… Tack!
 
- Uppfriskande och inspirerande, Ove. Jag tror alla vi måste påminnas om vår del i att hjälpa till med inflytandet. Jag tror o hoppas mina kollegor blir taggade att jobba mer med elevernas inflytande.
Well done!! :)
 
- Jag ser fram emot ett par smärtsamma år av utveckling och förändringsarbete.

För mer info
px
Maria Fredriksson, rektor Klockarskolan.
Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser