Click for English version
 
> Trialogmetoden
    förtydligar gränserna och
    möjligheterna för
    demokratin
> Styrprocessen/
    implementering
> Utbildning till
    ungdomsråd/
    inflytandeforum
> Barns rätt -
    barnkonventionen
 
> Startsidan
Att göra rätt - Gbg! (2)
px
2011-10-17

Hur blir det ”på riktigt”?
Kanske när unga engagerade och vuxna i beslutande position sakta men säkert närmar sig varann i en genomtänkt och omsorgsfull process… Ta del av ett ovanligt bra exempel på hur man kan bygga demokrati - det är vad som just nu pågår i den nya stadsdelen Västra Göteborg.
 
Nyckeln till resultat i alla Trialogs tjänster är att båda parter i en kommande dialog involveras – parallellt och gemensamt. Därför utbildar vi både de unga som vill och är intresserade att vara med och forma de inledande faserna och makthavarna – beslutsfattare och chefstjänstemän. Under hösten har nyckelpersoner från ”skola och fritid” kommit in i processen och därmed är den första delen klar och de viktigaste ”spelarna” på banan. Här följer en sammanfattning av det som skett under ett års tid.
 
I en spännande satsning har samordnarna från de tidigare stadsdelarna Tynnered, Södra skärgården och Älvsborg låtit sammanföra ungdomar för att lära känna varandra och få utbildning och inspiration för en eventuell fortsättning i någon form av inflytandeforum. Trialogs paket “Utbildning till ungdomsråd/inflytandeforum” blev därmed upptakten till kreativa möten mellan ungdomar från de tidigare stadsdelarna.
 
- Dagen har varit grymt intressant och jag har lärt mig mycket av Ove och politiker, ungdomar, tjänstemän. Hoppas att vi alla kan hålla kontakten i fortsättningen. 

Därefter genomförde man i grupper studieresor till fem av landets “ungdomskommuner” och inhämtade ideér och ytterligare inspiration.
 
Parallellt har stadsdelsnämndens politiker och chefstjänstemän tagit del av Trialogs genomgång av de ungdomspolitiska frågorna, implementeringsdimensionen samt vikten av att säkra medborgardialogen i allmänhet, och dialogen med de unga i synnerhet.
 
·       - Bra upplägg teori o praktik
·       - Bra! Intressanta frågeställningar och varierande metoder
·       - Intressant, bra tydlig info, man
behöver uppdateras i dessa frågor.
·       - En ständigt pågående process som behöver bränsle!!!
·       - Väckte eftertänksamhet som man aldrig kan få nog av.
·      -  Intressant, tankeväckande, roligt, spännande, utmaning.
·     Vilka möjligheter vi har att göra något bra av det här!!!
 
Del 3 i utbildningsatsningen, som därmed kan jämföras med Borås utvecklingsarbete under 2010 var “Första mötet” mellan de 2-3 parterna, då Delaktighetstrappan och “Hur möts vi?” utgjorde dagens teman. Se Tjänster.
 
- Jag tycker att samarbetet och mötet idag med våra ungdomar var fantastiskt och blev väldigt stolt över att vi har så intresserade ungdomar med kloka idéer. 
Grupparbetena gav mig många tankeställare.
 
Det samlade materialet från processen har sedan tagits omhand av ungdomsgruppen under en uppföljningskonferens inför sommaruppehållet. Ett förslag utarbetades och är under höstens inledning är ute på remiss till skolor och fritidsgårdar. Målet är att en plan för hur ungas påverkan och engagemang ska tas tillvara och uppmuntras i stadsdelen läggs fram till beslutsfattarna i december.
 
 
 
 
 
 

För mer info
px
Info och referenser:
Ungdomskonsulent Lotta Johansson.
Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser