Click for English version
 
 
> Startsidan
Resan in i 2012...
px
2011-08-16

Trialog fortsätter under hösten de uppdrag som påbörjades under 2009-10 och fördjupades under våren 2011. Det är i huvudsak fyra processer som alla befinner sig i olika faser av implementering.

2011 är med andra ord fulltecknat vad gäller större uppdrag, men ännu finns det utrymme för olika alternativ under 2012.

I Borås Stad genomför vi under 2011 utbildningspass i samtliga ledningsgrupper samt i KF. Detta är ett naturligt steg i implementeringen av ”Boråspaletten” som utarbetades under 2009 -10. Se tidigare artiklar.
 
Region Dalarna är Trialogs största uppdragsgivare sedan 2009. I år träffar vi samtliga beslutande församlingar för en genomgång av vad som sker i det gemensamma DIMPA-projektet som stimulans och implementering av ungas inflytande i kommunerna. Se tidigare artikel.
 
Region Gävleborg anlitar under året Trialog för en processutbildning, som liksom DIMPA i Dalarna bygger på treparts-deltagande (ansvarig, politiker, chefstjänsteman samt utförare). Se tidigare artikel.
 
Ett spännande utvecklingsarbete sker med Trialog som processledare i Västra Göteborg – de tidigare stadsdelarna Älvsborg, Styrsö och Tynnered. Se tidigare artikel.
 
Implementering, med andra ord.

För mer info
px

Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser