Click for English version
 
> Trialogmetoden
    förtydligar gränserna och
    möjligheterna för
    demokratin
> Styrprocessen/
    implementering
> Utbildning till
    ungdomsråd/
    inflytandeforum
> Barns rätt -
    barnkonventionen
 
> Startsidan
"Klockrena möten" i Dalarna
px
2011-11-08

- Amazing! Jag fick se att flera av de vuxna faktiskt tänkte och resonerade
på nästan lika sätt som en själv.

(Tjej, 18 år)
 
- Grymt taggad! Superbra att få träffa ungdomar i detta forum IRL!!! Roliga övningar, mycket tankeverksamhet. (Politiker)
 
Efter nästan 2-års process var nu Dimpagrupperna i Dalarnas implementerings-process redo att prova på Trialogs ”Att mötas”- utbildning. Men först förbereddes de unga i praktiska workshops och teori...

Ungdomar från några av Dalarnas kommuner träffades under en eftermiddag/kväll och tog del av Trialogs utbildningspaket för inflytandeforum, t ex ungdomsråd – se www.trialog.se/tjänster. Blandningen av lättsamt och seriöst blev en fullträff. Ungdomarna blev, som avsikten var och några skrev i utvärderingen
 
”…peppade och på det här sättet blev jag villig att arbeta med vilka frågor som helst!”.
 
Under dag 2 anlände beslutsfattare, chefer och ungdomssamordnare – d v s ”Dimpa-grupperna”. Som alltid inleddes dagen med ”lära-känna”-pass innan de nybildade grupperna gick in i inflytandefrågorna med Delaktighetstrappan som grund.
 
- En bra dag. Det känns att både energi och struktur utvecklas i nätverksarbetet.
Demokratitrappan var en lärorik övning som jag kommer att ha nytta av.
 
Den andra delen av utbildningsdagen handlade om ”Att mötas”. Enligt Trialogs ”Boråsmodell”, som även Västra Göteborg tagit till sig – se www.trialog.se jobbade man i open space med olika mötesforum som samtalsämne. Vilka fördelar och risker etc ser vi i en traditionell ”demokratidag eller ungdomsfullmäktige”? Vad kan det ge att mötas ”på nätet”? Eller i ”fadderrelationer”? Barnforum?
 
Ett entusiastiskt gäng sprider nu sina erfarenheter vidare ut bland dalar och kullar.
 
-  Jag fick med mig mycket nytt hem! Att som samordnare få vara med på gårdagens ungdomsutbildning var KLOCKRENT.

Region Dalarna, Ung Kraft, med Sara Tigerström samordnar som vanligt utbildningsinsatserna tillsammans med DUNS – nätverket för Dalarans ungdomssamordnare.
 
Nu närmast anordnas DIMPAs stora Spridningskonferens, fredag 11 nov, då allt om Dalarnas implementeringprocess och olika effekter av Trialogs insatser beskrivs och diskuteras.

För mer info
px
Sara Tigerström, ungdomsstrateg, Region Dalarna, Ung Kraft
Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser