Click for English version
 
> Styrprocessen/
    implementering
> Utbildning till
    ungdomsråd/
    inflytandeforum
> Barns rätt -
    barnkonventionen
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
 
> Startsidan
Trialog i Skövde
px
2011-10-12

Skövde kommun står på tur för insatser från Trialogs sida. De processer som utarbetats tillsammans med Borås Stad har blivit ett framgångsrikt och attraktivt koncept för implementering på olika håll i landet. Under 2011 var det som framgår av nyhetsarkivet stadsdelen Västra Göteborg som lät sig inspireras av ”boråsmodellen”.

Våren 2012 har Skövde kommun beställt ett motsvarande ”paket”, anpassat till kommunens förutsättningar och i dagarna startar vi planeringen av liknande implementeringsinsatser i Örnsköldsviks kommun.
 
Skövde kommun har sedan ett år tillbaka ett Ungdomspolitiskt program och en intressant organisation i fyra plan kallad ”Ung i Skövde”. På ungdomsstrategen Christina Nettelbladh Malms initiativ ska under våren ”Ung i Skövdes” styrgrupp, chefsgrupp och arbetsgrupp under en dag ta del av Trialogs genomgångar kring ”styrning och säkring – hur vi implementerar ett sektorsövergripande arbete med fokus på ungas delaktighet och inflytande i kommunen”.
 
I anslutning till detta erbjuds den s k “200-gruppen”- samtliga kommunens chefer – delar av utbildningen och därefter ska först kommunstyrelsen och sedan ungdomsforum tillsammans med elevråds- och elevkårsstyrelser utbildas.
 
Efter detta är tanken att samtliga parter ska ha fått förförståelse för den gemensamma utbildningsdagen “Dialog om dialog”, då delaktighetstrappan och “Att mötas” introduceras – se de anslutande nyheterna i arkivet, exempelvis från Dalarna.
 
Triallg har även en roll som reflektionspartner och processledare då det Ungdomspolitiska programmet ska utvärderas hösten 2012 och utvecklas på väg mot handlingsprogram.
 
 

För mer info
px
Skövde kommuns ungdomsstrateg Christina Nettelbladh Malm.
Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser