Click for English version
 
> Styrprocessen/
    implementering
> Barns rätt -
    barnkonventionen
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
 
> Startsidan
Hela havet stormar i KF...
px
2012-01-27

- Jag gick från ”Va fan?” till ”Åh fan!”.
 
- Tack för en väldigt bra utbildning på
ett härligt sätt, där alla sinnen fick vara med. Kanon! Jag tror vi alla som var där igår fick en "booster" i alla våra sinnen för att utveckla ungdomspolitiskt arbete i Säter.*
 
Dalarnas Tidningar jämförde Säters kommuns KF-mötes ovanliga inledning med "hela havet stormar" och KF-ordf Sixten Carlsson kommenterade nöjt att han "gillar det här nya" som Trialogs interaktiva delar utgjorde, i ett annars så strikt och formellt sammanhang som ett möte med KF är. 

Säters kommunfullmäktige blev den nionde beslutande församlingen i Dalarna att ta del av Dimpa-presentationen och Trialogs genomgång om implementering, styrning och säkring. Därmed har nästan 300 av de förtroendevalda ökat sin förståelse för den process de lokala Dimpa-grupperna gått igenom i 2 års regionalt samordnat stödprojekt tillsammans med Region Dalarnas ungdomsstrateg Sara Tigerström och Trialogs Ove Strand.
 
Det kanske tydligaste resultatet av Dalarnas implementeringsprocess är ”Dimpa-modellen” – ett ”recept för implementering”, som Sara Tigerström kallar den. Politisk förankring, strategigrupp och arbetsgrupp liksom interna nätverk är några av de viktiga delarna i modellen. KF-utbildningarna för stärkt politisk förankring ska ses som en fortsättning på de steg som tagits genom varje kommuns lokala Dimpa-grupp, ett sätt att bereda vägen för fortsatt implementering genom att så frön för ”förståelse, insikt och acceptans”…
 
Säters kommun har dessutom extra insiksfullt banat väg för fortsättningen då en sakta men säkert förberedd organisation ska möta de viktigaste verksamheterna och huvudaktörerna - de unga, genom de utbildningar som Trialog tidigare anlitats för att genomföra på Klockarskolan, kommunens senareskola. En spännande fortsättning följer.

* Diana Mäkiaho, ungdomskonsulent Säters kommun

Mer om Dimpa på Region Dalarna/Ung Krafts hemsida - ta t ex del av "Dalamodellen".
 
Mer om Dimpa i Trialogs nyhetsarkiv.
För mer info
px
Ungdomsstrateg Sara Tigerström, Region Dalarna, Ung Kraft.
Länkar:

Ta det av artikel i Dalarnas Tidningar.

...eller som pdf.


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser