Click for English version
 
> Styrprocessen/
    implementering
> Barns rätt -
    barnkonventionen
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
 
> Startsidan
Implementering i Skövde
px
2012-03-13

- I och med de här dagarna tar vi ett nytt steg här i Skövde. Nu börjar implementeringen av det ungdomspolitiska programmet och det visar att vi tar de här frågorna på största allvar.
 
Så inledde Mikael Wendt, ordförande i Folkhälsorådet, Ung i Skövde, ledamot i KS(AU) mm den första i den serie utbildningsinsatser som Trialog under våren genomför i Skövde kommun.

Den första dagen samlade den politiska styrgruppen, ledningsgruppen samt arbetsgruppen i ”Ung i Skövde-organisationen”. Dag 2 var det ”200-gruppens” – chefstjänstemännens – tur att sätta sig in i Skövdes ambitioner utifrån det ungdomspolitiska programmet.
 
Bilder och modeller för implementering ”in i organisationen” och i nästa steg ”ut i verksamheterna” blev utgångspunkt för en mängd reflektioner och problematiseringar. Såväl möjligheter och goda exempel som komplikationer och tänkbara problem i en samverkan diskuterades under de båda dagarna av engagerade deltagare.
 
Några röster från deltagarna:
- Bra variation, lugnt, sakligt och behagligt att lyssna på.
- Har styrkt mig i mitt tänk, mkt bra genomförd dag, känns bra inför framtiden.
- Synd att det inte var obligatoriskt för alla förvaltningar.

Som en fortsättning på utbildningsserien har i inledningen av mars även Kommunstyrelsen och representanter för Skövdes unga vid olika tillfällen fördjupat sig och utbildats i Skövdeprocessen. Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson sammanfattade Trialogs genomgång med orden:
 
- Det är inte ofta två timmar försvinner så snabbt, vi har fått mängder av nya tankar att ta med oss ifrån den här utbildningen. Fantastiskt bra!
 
Skövde ungdomsforum samt elevrådsstyrelser och elevkårsstyrelser hade en heldag tillsammans. Trialogs reflekterande genomgång utifrån bilder och exempel från den nationella arenan lade som vanligt grunden för ungdomarnas funderingar på sin egen roll som part i den lokala ungdomspolitiska satsningen. ”Hur representerar man så många unga som möjligt”? ”Vad är inflytande”? ”Hur tänker ansvariga beslutsfattare och tjänstemän – vill de ha med oss på riktigt”?
 Några unga röster:
 
-       - Man kände sig behövd!
-       - Det här har gett mig en helt ny syn på samhället…

Ungdomsstyrelsen ser Skövdes intentioner som så intressanta att man gett ekonomiskt stöd för implementeringsarbetet. Folkhälsoenheten följer och utvärderar processens olika delar och har redan efter dessa två inledande dagar en hel del material att sammanställa som input till nästa steg.
 
Den 8 mars är det dags för del 3 (av minst 5) – utbildningsdag för Ungdomsforum och elevråds-/elevkårsstyrelser. Mer info – se nyhetsarkivet.

Se även reportage i Skövde Nyheter.

Som pdf.

Se film från Öppna Kanalen Skövde.
För mer info
px
Mer info - ungdomsstrateg Christina Nettelbladh Malm.Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser