Click for English version
 
> Trialogmetoden
    förtydligar gränserna och
    möjligheterna för
    demokratin
> Styrprocessen/
    implementering
> Utbildning till
    ungdomsråd/
    inflytandeforum
> Barns rätt -
    barnkonventionen
 
> Startsidan
"Att mötas" i Skövde
px
2012-04-19

- Delaktighetstrappan var riktigt bra! Fick mig att tänka nytt! Kan nästan skämmas för att jag/vi som politiker jobbat så ”baklänges”. Jag/vi måste bli bättre på detta!
 
Som avrundning på vårens utbildningar för implementering av det ungdomspolitiska programmet i Skövde träffades beslutsfattare och ungdomar under Trialogs rubrik ”Att mötas”.
 
Övningarna med Delaktighetstrappans 10 steg som grund illustrerades denna gång med Skövdes ”Matfestival” som exempel. Maria representerade beslutsfattarna och Julia de unga i ett dialogmanus med exempel på såväl skendemokrati som riktigt inflytande utifrån hur samverkan kring denna sommaraktivitet skulle kunna ske.
 
- Jag har fått mer insyn i dom olika stegen (0-9). Vi fick mer chans att säga vad vi tycker och dom vuxna tog oss faktiskt på allvar. Nu funderar jag faktiskt på att börja i ungdomsforumet för jag har mer att säga.
 
I open space-delen diskuterades barnforum, fadderpolitiker, demokratidagar och andra sätt att mötas och denna fria form föll deltagarna mycket i smaken.
 
- Oerhört bra koncept. Viktigt när man jämställs och det inte blir ett möte där den ena parten frågar och den andra lyssnar. Bra med dialog och delaktighet i stället för monolog. Intressant open space där man själv fick välja ämne som passade en själv.
 
Skövdes ungdomsstrateg Christina Nettellbladh Malm och den grupp som bildats för implementeringsprocessen – Ung i Skövde -  har genom de fem utbildningsinsatserna utifrån Trialogs koncept fått en helt ny utgångspunkt för fortsatt planering. Målet är att uppdatera och – framför allt – levandegöra det ungdomspolitiska programmet.

Ta del av ungdomarnas film från dagen i Öppna Kanalen Skövde.
 
Se tidigare artiklar i nyhetsarkivet.
 
 
 

För mer info
px
Skövde kommuns ungdomsstrateg Christina Nettelbladh Malm.
Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser