Click for English version
 
> Styrprocessen/
    implementering
> Barns rätt -
    barnkonventionen
 
> Startsidan
Trialog i Uppsala
px
2012-04-14

Ungas delaktighet och inflytande – ett av de fyra övergripande målen i Uppsala kommuns  Barn- och ungdomspolitiska program var temat för årets Barnrättsdag i Uppsala Kongress och Konsert. Chefstjänstemän och politiker kunde under en dag ta del av goda exempel från olika verksamheter runtom i kommunen samt Trialogs inspel om vikten av att ta ansvar för att ett program följs av organisation, bemanning och säkring.
 
Uppdragsstrateg Gunilla Oltner från Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad i Uppsala kommun ansvarade för dagen och menade vid dagens slut att den blivit så lyckad som man kunde önska.
 
- Trialog har fördjupat kunskapen om betydelsen av implementering in i organisationen på alla nivåer.
 
Uppsala kommun har en komplex organisation med uppdragsnämnder som en extra nivå ovan den vanliga nämndnivån, vilket enligt Trialog gör utvecklandet av en bärande organisation för implementeringsarbetet och i förlängningen interna nätverk extra viktigt.
För mer info
px

Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser