Click for English version
 
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
 
> Startsidan
Förnyat "hedersuppdrag"
px
2012-08-20

För fjärde året har Nationella Nätverket för Ungas Inflytande (NUNI) gett Trialog förtroendet att administrera landets mest kompletta samling goda exempel från kommunal, regional och nationell ungdomspolitik.
 
Nätverkets erfarenhetsbank finns på websidan www.nuninatverk.se och där kan man enkelt söka sig fram via kommunernas och regioners egna ingångar men även via ett antal nyckelord under ”goda exempel”. Utöver detta beskrivs många av det erfarna nätverkets tankar formulerade både som framgångsfaktorer och i form av varningar på sajten.
 
I Trialogs uppdrag som webmaster ligger bl a att skriva nyheter, redigera och ge stöd i NUNI:s utvecklingsarbete. Trialog är fr o m hösten 2012, då nätverket övergår till att bli en ekonomisk förening även sponsormedlem i föreningen.
För mer info
px

Länkar:

NUNI:s hemsida.
Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser