Click for English version
 
> Trialogmetoden
    förtydligar gränserna och
    möjligheterna för
    demokratin
> Utbildning till
    ungdomsråd/
    inflytandeforum
> Barns rätt -
    barnkonventionen
 
> Startsidan
Borås olika ungdomsforum
px
2012-06-04

Efter utmärkelsen Årets ungdomskommun 2012 fortsätter Borås sitt utvecklingsarbete. Tanken är att den s k Boråspalettens färger ska fördjupas i takt med att implementeringen fortsätter i organisation och verksamheter. Se tidigare artiklar.
 
Under våren fick stadens fyra inflytandeforum förnyad utbildning av Trialog. Med en rollspelsdialog mellan det centrala ungdomsrådets ordförande Hanna Bernholdsson och en av samordnarna kring planeringen av Borås stads sommaraktiviteter illustrerades Delaktighetstrappan som ungdomsråden tidigare haft som hjälp i inflytandearbetet.
 
Utöver utbildningsdagen med Borås unga har Trialog under året ett fortsatt uppdrag som processtöd till ungdomsstrategen Sakiba Ekic.
 
För mer info
px
Borås stads ungdomsstrateg Sakiba Ekic.
Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser