Click for English version
 
> Styrprocessen/
    implementering
> Barns rätt -
    barnkonventionen
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
 
> Startsidan
Trialog i Övik
px
2012-04-07

”Förutsättningar för implementering av barnkonventionen” är namnet på Trialogs inledande uppdrag för hösten. Örnsköldsviks kommun nystartar sitt demokratiarbete med fokus på sina unga och har alltså vänt sig till Trialog för olika former av processtöd. Ett 30-tal nyckelpersoner ur chefstjänstemanna- och politikergrupperna träffades under vår ledning…
 
Att säkerställa ungas inflytande i beslutsprocessen är ett av målen i det projektdirektiv som ligger till grund för kommunens nysatsning. Direktivet är ett intressant exempel på hur en kommun tar ansvar för att skapa förutsättningar för nästa steg – bl a framtagande av ett Barn- och ungdomspolitiskt program. Direktivet betonar vikten av acceptans för det som ska ske, risker i det fortsatta arbetet och vikten av tid och tålamod - insiktsfulla inslag som utgör en bra jordmån för de många frön som denna "kick-off"-dag sådde.
 
Projektdirektivet var Trialogs självklara utgångspunkt för dagen. Invävt i våra ordinarie genomgångar och workshops där olika ingångar i implementeringens problematik utgör stommen bidrog det till att dagen kändes ”specialdesignad” för den aktuella kommunen och de många reflektionspassen upplevdes av deltagarna som högst relevanta.
 
- Mycket bra start! Jag tycker att du på ett mycket trevligt och konkret sätt tydliggjorde de brister och svårigheter som funnits under arbetetets gång. Jag tycker också att du på ett förvånansvärt bra sätt lyfte fram projektdirektivet. Jag tror att det stärker det fortsatta arbetet väldigt mycket att du gjorde det. Det gav en högre legitimitet till det fortsatta arbetet!
 
 
- Tack för en kanondag! Fått ytterligare insikt om vikten av att vi verkligen kommer igång på allvar med barn- ungdomsdemokratin. Vi ska ha på fötterna ordentligt – inte någon ”marsipanros på tårtan”.
 
Under hösten planeras för nya insatser: exempelvis processtöd till demokratisamordnaren och projektgruppen samt utbildning för ungdomsforum.

För mer info
px
Demokratisamordnare Camilla Larsson
Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser