Click for English version
 
> Styrprocessen/
    implementering
> Utbildning till
    ungdomsråd/
    inflytandeforum
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
 
> Startsidan
Fortsatt Ö-viksprocess
px
2013-01-08

Örnsköldsviks kommun anlitar Trialog även under 2013. Under hösten har Projektdirektivet för utveckling av den lokala barn- och ungdomspolitiken omvandlats till Projektplan. Trialog står för kommande utbildningsinsatser och fortsatt processtöd när Projektplanen i nästa steg ska ges innehåll.
 
 
Med den nybildade projektgruppen som planerings- och reflektionsgrupp, förvaltningschefsgruppen som styrgrupp samt olika referensgrupper har ungdomssamordnaren Camilla Larsson ett ovanligt genomtänkt sammanhang för sitt uppdrag. Under våren kommer innehållet i ett blivande Barn- och ungdomspolitiskt program att tas fram och diskuteras i olika grupper i kommunen. Parallellt med detta har Trialog utbildning för Ungdomsrådet och delar av elevråden samt grupper av tjänstemän i samtliga förvaltningar.
 
Efter att de olika parterna fått en gemensam grund genomförs ”Dialog-om-dialog”-dagen, då beslutsfattare, tjänstemän och unga möts och utbildas i Delaktighetstrappans sätt att definiera delaktighet och inflytande samt diskuterar olika mötesformer.
För mer info
px
Ungdomssamordnare Camilla Larsson.
Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser