Click for English version
 
> Styrprocessen/
    implementering
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
 
> Startsidan
Trialog på nationell konferens
px
2013-02-07

Trialog deltog som vanligt på det Nationella Nätverket för Ungas Inflytande – NUNI:s konferens i Stockholm, där ett urval av landets kommunsamordnare deltog. Ett av de viktigaste temana för konferensen var sektorsövergripande och väl implementerade exempel på hur man organiserat ansvarstagandet för barns och ungas inflytande (Jönköpings kommun och Borås stad). Trialogs summerande ”Stödjande strukturer” kom att sätta spår i efterföljande gruppdiskussioner.
 
I ingången av det åttonde året på den nationella arenan har vi samlat på oss många bilder, många exempel på hur kommuner bygger – eller inte bygger – strukturer för att säkra ungas delaktighet och inflytande. Ibland stannar det vid en eller flera ”grejer och grunkor”. Ivissa fall finns en kringbyggnad runt dessa (ungdomsrådet, demokratidagen, och barnchecklistan…) en stödjande struktur där insikter om och ambitioner till implementering satt olika slags avtryck inne i organisationen och ute bland verksamheterna. I ett fåtal fall går det som smort.
 
Finns något facit? Någon standard för hur bygget bör se ut? Vi hävdar naturligtvis inte det, men genom de utvecklingsuppdrag vi anlitats för i Dalarna, i Borås, Skövde, Göteborg... kan vi definitivt ge exempel på delar i lyckade implementeringsprocesser som går igen från plats till plats. Och genom de iakttagelser ett stort kontaktnät genom åren möjliggjort kan vi samtidigt berätta hur facit INTE ser ut.
 
Trialogs översiktliga genomgång på NUNI-träffen sorterade in de vanligaste metoderna, åtgärderna som förekommer i kommunerna bland ”grejer och grunkor” – ungdomsfullmäktige, samverkansråd, barnkonsekvensanalyser, enkätundersökningar och demokratidagar – alla olika slags ”medel” för att nå uppsatta mål. Dock ibland – ett och ett eller tillsammans – upphöjda till just - ”mål”. Och där tar det då stopp – i värsta fall med skendemokrati som följd.
 
Med insiktsfullt byggda ”stödjande strukturer” kring grejerna och grunkorna kan bygget få stadga och förutsättningar att ta ansvar för det liv och det engagemang dom finns på båda sidor om dialogbordet.
 
Om sådant talar och diskuterar vi gärna. Under våren planeras dessa processer på ett antal ställen – främst ”uppåt landet”. Mer om det i kommande artiklar.
För mer info
px
NUNI:s ordförande fritidskonsulent Roger Arespång, Bodens kommun
Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser