Click for English version
 
> Utbildning till
    ungdomsråd/
    inflytandeforum
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
 
> Startsidan
Trialog i Boden
px
2013-02-14

Hur säkrar man ett lokalt ungdomspolitiskt arbete över tid? Så de satsningar man gör tas om hand på ett ansvarsfullt sätt och dessutom inte påverkas av maktskiften mellan mandatperioderna? Bodens kommun anlitar under året Trialog för att se över hur man kan bygga stödjande strukturer som borgar för hållbarhet.

Samarbetet inleddes på plats i kommunens tillväxtförvaltning med en inventering tillsammans med verksamhetschef Roger Arespång och ungdomskonsulent Göran Ahlström.
 
Efter analys och en översiktlig kommentar från Trialog finns nu en samsyn och en bra grund att bygga en strategi för ett nytt steg i det ungdomspolitiska arbetet.
 
Vårt sätt att systematisera och sortera upp en kommuns satsningar eller icke-satsningar i ”grejer och grunkor” å ena sidan och ”stödjande strukturer” å den andra blir i all sin enkelhet en kombination av bekräftelse och nya insikter. En bekräftelse på sådant den ansvarige tjänstemannen gått och funderat på men inte alltid kunnat sätta ord på eller kommunicera med ansvarig chef och politiskt ansvarig instans. Och nya insikter såtillvida att de verksamheter och den verklighet man som ansvarig utförare befinner sig i blir förtydligad genom att hamna ”under lupp”.
 
LUPP, Ungdomsfullmäktige och ungdomsråd är delar av Bodens kommuns ”grejer och grunkor”, genomtänkta delar som omgivna av nya stödjande strukturer kan sätta ännu tydligare spår i det som i strategisk plan kallas ”Ungdomarnas Boden”.
 
Mer om detta i kommande artiklar.

För mer info
px
Verksamhetschef Roger Arespång, Tillväxtförvaltningen Unga, Bodens kommun.
Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser