Click for English version
 
> Trialogmetoden
    förtydligar gränserna och
    möjligheterna för
    demokratin
> Utbildning till
    ungdomsråd/
    inflytandeforum
 
> Startsidan
Trialog i Rättvik
px
2013-05-23

Rättviks kommun blev den första av Dalarnas 15 kommuner att anlita Trialog för fördjupade insatser efter Dimpa-processen 2010-2011. Nyhetsarkivet. Sedan ett antal år har Forum Ung varit Rättviks ”demokratidag” och i år då temat var ”Inflytande och LUPP” var Trialog processledare tillsammans med ungdomskonsulent Christina Nordmark - för att dagen ”verkligen skulle bli på riktigt”.
 
Forum Ung–dagen är en viktig länk i en kedja av genomtänkta insatser och aktiviteter - från enkätundersökningen 2012 och fortsättningsvis. Utbildning för lärare inför genomförandet av LUPP-enkäten, Ungdomsstyrelsens omfattande och nationellt väl spridda livsstils- och levnadsvaneundersökning bland unga liksom förankring bland nämnder och förvaltningar är exempel på hur undersökningen ”tas om hand” i Rättvik.
 
För att LUPP-undersökningen ska bli den viktiga del i ett lokalt ungdomspolitiskt arbete som den har potential att vara krävs av den kommun som väljer denna form av inventering att man dels har bemanning - en "LUPP-grupp" och dels tidigt bestämmer sig för VARFÖR man ska göra undersökningen. Och hur man ska ta den om hand. Alla tre delarna är alltså tydliga i Rättviks kommun, så tydliga och intressanta att hela processen fått utrymme vid ett antal konferenser - senast Region Dalarnas LUPP-konferens i Falun i maj månad.

Trialogs insatser handlar alltså om att vara ett bollplank till ”ansvarig utförare” samt utbilda unga, politiker och tjänstemän i det sätt att tänka om delaktighet och inflytande som följer av Delaktighetstrappan. Ett önskvärt nästa steg för kommunen är att samla de olika insatser man gör för och kring ungas engagemang i ett Barn- och ungdomspolitiskt program.
 
För mer info
px
Ungdomskonsulent Christina Nordmark.
Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser