Click for English version
 
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
 
> Startsidan
Region Dalarna utökar
px
2013-09-02

Sveriges främsta ungdomsregion (?) – Dalarna utvecklar vidare. Ungdomsstrategen Sara Tigerström pausar en tid för nya uppdrag i samband med skid-VM i Falun och lämnar över det samordnande ansvaret till två personer. Trialog har fått uppdraget att stå för kontinuiteten genom att introducera Linnea Hassis och Linnea Woxberg i det ungdomspolitiska arbetets olika delar.
 
Det är en lång förhistoria de två ungdomssamordnarna (projektledare och strateg) ska sätta sig in i. Mycket har hänt i regionen kring Dalanätverket DUNS och genom de utvecklingsprojekt – TRISS och DIMPA – som Trialog stått som processledare för. Dessutom rymmer den samordnande instansen Ung Kraft ett antal andra delar – alla med fokus på de unga. Förutom uppgifterna att ge fortsatt stöd till kommunernas implementeringsarbete kommer man från regionalt håll framöver att arbeta med att ta fram ett regionalt handlingsprogram.

För mer info
px
ungkraft.se
Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser