Click for English version
 
> Barns rätt -
    barnkonventionen
> Stöd till
    ungdomssamordnare -
    coachning
> Elevrådsutbildning
 
> Startsidan
Trialog i Härryda
px
2013-11-12

Härryda bygger demokrati underifrån. Trialog har inlett ett samarbete med Härryda kommun strax utanför Göteborg med elevinflytande som utgångspunkt och ett stort fokus på nätverksbyggande utifrån elevråden. Samordnaren Dejan Avramovic sammanförde inovembers inledning för första gången rektorer, vuxenstödjare för elevråden på kommunens senareskolor samt ansvariga från barn- och utbildningsförvaltningen för en introduktion kring elevrådets verksamhet.
 
Under en eftermiddag fick de ca 25 personerna agera elevrådsrepresentanter i Trialogs rollspel om ett elevrådsmöte. Deltagarna uppskattade den lättsamma formen liksom att utbildningen gav en mängd tips och metoder till ”verktygslådan” som elevråden brukar förses med genom att ta del av rollspelets preparerade manus.
 
- En väldigt bra eftermiddag, mer sånt här! Bra att möta alla som är engagerade inom detta viktiga område.
Kul med ”teatern”.
Vore bra att göra något liknande med våra elevråd.
Kul, bra, lärorikt & viktigt!
 
 - Det har varit en bra dag.
Kul att vi påbörjat ett arbete kring elevråden.
Ungdomsinflytande är viktigt.
Bra om det blir fortsatta träffar.
 
Efter introduktionen tillsätts nu en arbetsgrupp där pedagogerna, fritidsledarna, rektorerna samt förvaltningen finns representerade. Tanken är att man tillsammans med Trialog gör en plan för fortsatt utvecklingsarbete för att stärka de lokala elevråden och för att bygga upp olika slags interna stödjande strukturer. Deltagarna var överens om att det vore intressant att få till stånd nätverk så att skolans forum för inflytande även kopplas till kommunens övergripande ambitioner att tillvarata ungas engagemang i samhällsfrågor.
 
Den förestående processen är extra intressant genom att skolan är involverad som den viktigaste parten och förutsättningen för inflytandearbetet framöver, ett faktum som många kommuner ute i landet ofta förbiser. Trialogs erfarenheter av "demokratibyggets" fallgropar och framgångsfaktorer kan komma väl till pass i Härryda kommuns utvecklingsarbete.
 
För mer info
px
Samordnande fritidsledare Dejan Avramovic.
Länkar:


Nyhetsarkiv
px
Klicka nedan för att läsa fler nyheter.
px
> Nyheter
Uppdrag- och referensarkiv
px
Klicka på länken nedan för se Trialogs referenser och uppdrag.

> Referenser